Udruga 01ABCentar je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja jezika, prevodilaštva, informacijske komunikacije, kulture i umjetnosti općenito, kulturalnog turizma i socijalne uključenosti.

Udruga 01ABCentar je neprofitna, nepolitička udruga koja okuplja građane koji žele pridonijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Ciljevi Udruge 01ABCentar  su poboljšanje kvalitete jezika, prevođenja i informatike, posebno se zalaže za jezično i informatičko opismenjivanje ljudi treće dobi i mladih.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga 01ABCentar može obavljati slijedeće djelatnosti:

 • okuplja građane koji se bave jezikom, prevođenjem, informatikom u širem smislu, te umjetnošću i kulturom općenito, kulturalnim turizmom i socijalnom uključenosti,
 • osmišljava, organizira i provodi programe, projekte, savjetovanja, predavanja, seminare, tribine, konferencije, radionice i stručne skupove na temu jezik, prevođenje, informatička pismenost, kulturalni turizam, kultura i umjetnost općenito te socijalna uključenost,
 • osmišljava, organizira i provodi kulturološke priredbe, događaje, zabave, izložbe, festivale vezane za promicanje jezične i informatičke kulture, umjetnosti i kulture općenito, te turizma, čiji su nositelji članovi Udruge,
 • doprinos očuvanju kulturne baštine i društvenog nasljeđa,
 • strukovno povezuje te stručno i profesionalno usavršava članove na područjima svojega djelovanja,
 • potiče mlade stručnjake da se bave proučavanjem jezične i informatičke problematike, područja kulture i umjetnosti općenito te kulturalnog turizma,
 • surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
 • ostvaruje stručnu suradnju s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama,
 • izdaje stručni časopis sukladno zakonu,
 • izdaje knjige, brošure, letke, plakate te elektronička izdanja u cilju promicanja jezične i informatičke pismenosti, kulture i umjetnosti općenito, te kulturalnog turizma, sukladno posebnim propisima,
 • posebno se zalaže za jezično i informatičko opismenjivanje ljudi treće dobi i mladih,
 • jačanje samosvijesti mladih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvu i javnom odlučivanju kroz obuke, radionice, predavanja, itd.,
 • javno zagovaranje kvalitetne provedbe politika za mlade na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te u okviru Europske Unije i šire,
 • potpora jačanju civilnoga društva kroz osnaživanje udruga mladih i za mlade na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te u okviru Europske Unije i šire,
 • suradnja, informiranje, razmjena i međusobna afirmacija udruga mladih i za mlade na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te u okviru Europske Unije i šire,
 • socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima, te jezičnim i informatičkim radionicama,
 • poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina starijih osoba kroz radionice prilagođene određenim skupinama,
 • prevencija od demencije kroz jezične radionice,
 • povećanje vidljivosti starijih osoba i prepoznavanje njihovih potencijala u svrhu veće socijalne uključenosti,
 • jačanje kapaciteta kulturnih djelatnika i umjetnika za rad usmjeren na socijalno uključivanje starijih osoba.

Ciljne skupine s obzirom na članstvo ili korisnike prema kojima je Udruga usmjerena su:

 • akademska zajednica
 • azilanti
 • beskućnici
 • djeca – opća populacija
 • darovita djeca i mladi
 • djeca u riziku od socijalne isključenosti
 • građani – opća populacija
 • manjine
 • mladi – opća populacija
 • mladi s rizičnim oblicima ponašanja
 • osobe starije životne dobi
 • osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe
 • Romi
 • romska djeca i mladi
 • seksualne i rodne manjine
 • student
 • turisti
 • turistički djelatnici
 • učenici
 • umirovljenici
 • volonteri
 • zatvorenici i bivši zatvorenici
 • žene
 • žene ruralnih područja
 • ostali

Kontaktirajte nas!

 

Komentiranje je zatvoreno.