Udruga 01ABCentar je udruga za promicanje jezične i informatičke pismenosti.

Udruga 01ABCentar je neprofitna, nepolitička udruga koja okuplja građane koji žele pridonijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Ciljevi Udruge 01ABCentar  su poboljšanje kvalitete jezika, prevođenja i informatike, posebno se zalaže za jezično i informatičko opismenjivanje ljudi treće dobi i mladih.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga 01ABCentar može obavljati slijedeće djelatnosti:

 • okuplja građane koji se bave jezikom, prevođenjem, informatikom u širem smislu,
 • promiče i unapređuje jezičnu, prevoditeljsku i informatičku struku,
 • organizira savjetovanja, predavanja, seminare, kongrese, tribine, radionice i druge stručne skupove na temu jezik, prevođenje, informatička pismenost,
 • organizira kulturološke priredbe, događaje, zabave, festivale vezane za promicanje jezične i informatičke kulture,
 • strukovno povezuje te stručno i profesionalno usavršava članove,
 • potiče mlade stručnjake da se bave proučavanjem jezične i informatičke problematike,
 • surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, te sa svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
 • ostvaruje stručnu suradnju s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama,
 • izdaje stručni časopis sukladno zakonu,
 • izdaje knjige, brošure, letke, plakate te elektronička izdanja u cilju promicanja jezične i informatičke pismenosti,
 • organizira i surađuje na promocijama knjiga vezanih za jezičnu i informatičku problematiku, te knjiga u prijevodu,
 • posebno se zalaže za jezično i informatičko opismenjivanje ljudi treće dobi i mladih.

Kontaktirajte nas!

 

 

Komentiranje je zatvoreno.